Iskolánk

A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola múltja és jelene

„A múlt (…) szerves és elválaszthatatlan része a jelennek,
mint ahogy a jelen sem egyéb, mint a jövendő kezdete.”
Wass Albert

Tahitótfalu lakosságának nagy többsége református vallású, kisebbségben vannak a római katolikus vallásúak. A baptista egyház története pedig a XX. századra nyúlik vissza. Mint mindenhol kezdetben, a különböző felekezetek megalapították saját iskolájukat. Így történt ez nálunk is. Pest megyében elsők között létesült Tahitótfaluban református iskola. A Rákóczi-szabadságharcig tudjuk visszavezetni a tanítók nevét. A tótfalusi református elemi népiskola anyakönyvének függelékében található az első tanító neve, Kecskés Alberté, majd a kuruc kor után egy Igmándi nevű tanítóról tesz említést az anyakönyv. Az első pontos feljegyzést Szerencsi Andrásról találjuk, aki 1753-1756 között tanított a faluban. Az iskola XIX. századi életéről már több adat is ismert az anyakönyv alapján. 1932-ben Dr. Ecsedy Aladár, református lelkész vezetésével megindult a református iskola építése. Az akkor három tantermes iskolában három tanár tanított. Az iskola homlokzatán a következő felirat volt látható: „Istenért és hazáért” és „Református Elemi Népiskola”. Ebben az épületben működik a mai iskola is, természetesen többször átépítették, kibővítették.

I. Ferenc 1801-ben kelt királyi leirata alapján önálló római katolikus plébánia alakult Tótfalun, 1802-ben Lősch János budai építőmester tervezte meg a plébániát és az iskolát, mely egy tantermes, koedukált iskola volt. Az iskola épülete kétszer is leégett: először az 1831-es tűzvészben, majd 1900-ban. Az épületet mindkétszer újraépítették. 1930-ban új épülettel bővült az iskola, melyet a II. világháborúban katonák és menekültek elszállásolására használtak.

Az egyházi iskolák államosítása után az iskola a római katolikus iskola két tantermében (ma itt működik az iskolai és községi könyvtár, illetve az ebédlő), a református iskola épületében, a mostani óvoda egyik szobájába, a református gyülekezeti teremben és Tahiban egy államosított magánház két szobájában folyt az oktatás. Az állam átvette az egyházi iskolák tanítóit, tanfolyamokon átképezték őket, és bevezették a 8 osztályos általános iskolát. Az alsó és a felső tagozaton váltott műszakban tanítottak.

1960-ban a református iskolához még négy termet, majd 1969-ben újabb kettőt építettek hozzá (az iskola mai központi épületéhez). Ezzel megszüntették Tahiban a szükségtantermeket.

Az iskolák körzetesítése két lépcsőben zajlott, 1976-ban és 1979-ben. A körzetesítés után a Tahiban élő gyerekek Dunabogdányba (a hídtól északra lakók) vagy Leányfalura (a hídtól délre lakók) jártak iskolába, Tahitótfaluba pedig a szigeten élő tótfaluiak és a felső tagozatos kisorosziak jártak. 1989-től a Kisorosziban működő alsó tagozat iskolánk tagintézménye lett, ahol 2 osztályban összevont csoportokban tanultak a diákok.

1994-ben megépült a sportcsarnok. Az iskola korszerűsödött: gázfűtésre állt át, új bútorokkal gyarapodott; a környezete, az udvara is megszépült, fákat, bokrokat ültettek. A 2000-es évek elején egy új emeleti résszel és három tanteremmel bővült iskolánk. Így most két telephelyen (az iskola központi épülete és a Népház épülete) 17 tanteremmel, 4 szaktanteremmel rendelkezünk. Iskolánk tanulóinak létszáma 277 fő.

1996-tól 1998-ig zeneiskolánk az óbudai PRÍM Zeneiskola tagintézménye volt, 1998-tól pedig önállósodott, és létrejött a Tahitótfalui Általános és Zeneiskola. A zeneiskola folyamatosan bővült új tanszakokkal, jelenleg 139 fő zeneiskolás.

2000-től iskolánk névadója a híres klasszicista építész, Pollack Mihály, akinek nyaralója és présháza volt itt, és a katolikus temetőben van eltemetve.

Iskolánkban 37 teljes vagy részmunkaidős pedagógus dolgozik, valamint 2 óraadó kolléga és 1 pszichológus heti 5 órában. Az általános iskolában 29 tanító és tanár, a zeneiskolában pedig 8 zenetanár dolgozik. Van egy fejlesztő pedagógusunk és egy iskolánkba áttanító gyógypedagógus.

Iskolánkban 14 osztály, 7 napközis csoport és 1 felsős tanulószoba működik.
Intézményünk erősségei: az emelt szintű nyelvoktatás angolból (heti 5 óra), több nyelv: angol, francia és német nyelv oktatása (heti 3 óra), valamint a zeneiskolánk. Az angol nyelv oktatása már 1. osztályban elkezdődik játékos formában, heti 1 órában. 2. osztályban heti 1, 3.-ban heti 2, 4.-ben heti 3 órában tanítjuk az angolt. A 4. osztály végén válik szét az angolos csoport 5. osztályra haladó (heti 5 órás emelt szintű) és középhaladó (heti 3 órás) csoporttá.

Iskolánk adja a települési ünnepségek (márc. 15., okt.23., idősek napja) műsorát. Részt veszünk az október 6-i és június 4-i megemlékezéseken, az „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek” falubeli programon, a Nemzeti Vágta helyi és országos fordulóján. Zeneiskolásaink rendszeresen fellépnek a baptista, a katolikus és a református templomban, valamint a Nyugdíjas Klubban.

Tanulóink 10 sportkörből: sakk, kézilabda, kosárlabda, foci több korosztálynak (fiúknak és lányoknak), örökmozgó-atlétika, dzsúdó, természetjárás, gyógytestnevelés és szezonális sport, valamint a következő szakkörökből választhatnak: francia nyelv, kézműves/kerámia, népek kultúrája, tűzzománc, művészetterápia és a pom-pom tánc szakkör.

A mindennapos testnevelés mellett a mindennapos művészeti nevelés is jellemzi iskolánkat.

Írta Matus Klára a Tahitótfalu Községi Tájékoztató cikkei alapján