Alapítványunk

"A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért" Alapítvány

Cím: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 26. Telefon: 06/26 385-741
Adószám: 18681952 – 1 – 13
Elnök: Csizmadi Andrea
Létszám: 3 fő

Az alapítvány céljai:
A tahitótfalui Pollack Mihály Általános és Zeneiskolába járó tanulók neveléséhez és oktatásához anyagi segítség nyújtása, különös tekintettel az alábbiakra:

  • Az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • Az idegen nyelv tanulásának elősegítése – Iskolai szabadidős programok támogatása (hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez)
  • Hátrányos körülmények között élő, jól tanuló diákok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtése.
  • Tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása (nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása)

Alapítványunk közhasznú szervezet, így jogosult az adófizetők magánszemélyek SZJA 1%-ára. Az Alapítvány egyéb adományokat is köszönettel elfogad.
Aki készpénzzel tudja munkánkat segíteni a Dunakanyar Takarékszövetkezet Tahitótfalui Kirendeltségén vezetett 64700021-10004225 számú bankszámlára tud átutalásokat vagy befizetéseket teljesíteni.