Étkezés

Az ebédlő házirendje az iskolai tanulók számára

  1. Az étkezőbe diákoknak csak tanári felügyelettel lehet belépni és étkezni kizárólag annak, aki befizette a térítési díjat.
  2. Az étkezést lemondani csak előző nap 09.00-ig lehet lemondani személyesen az iskolatitkárnál vagy telefonon a 385-741 számon (ételhordóban az ételt 12.15-13.30-ig lehet elvinni)
  3. Az étkezés tanítási napokon 12.40-14.00 óráig vehető igénybe. Az étkező egyéb időszakban zárva van. 
  4. A szokásos időponttól eltérő étkezés (rendezvény, verseny stb) csak igazgatói engedéllyel történhet.
  5. Az ebédelés kulturáltan, tanári felügyelettel történik
  6. A tanulók kabátjaikat, táskáikat az ebédlőn kívüli öltözőszekrényben helyezik el. Ezeket az udvaron hagyni, bevinni az étkezőbe Tilos! Értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
  7. Az étkezés előtt a kézmosás az ebédlő előterében lévő mosdókban történik.
  8. A tanulóknak kötelező az étkező minden helyiségét rendeltetésszerűen használni, tisztaságára ügyelni.
  9. Az étkezőből tányért, evőeszközt, poharat kivinni Tilos!
  10. Károkozás esetén az iskolai házirend alapján járunk el!